Manpower outsource ช่วยลดงานให้กับ HR ได้อย่างไร?

455 Views  | 


Manpower outsource ช่วยลดงานให้กับ HR ได้อย่างไร?

HR Outsource การบริหารการจัดการด้านทรัยพยากรมนุษย์

     เพราะคนคือหัวใจหลักขององค์กร การบริหารจัดการคนที่ดีจึงสำคัญไม่ต่างอะไรกับการทำธุรกิจเลย ด้วยเหตุนี้ทุกๆองค์กรจึงจำเป็นต้องมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือ HR ที่เชี่ยวชาญในการทำหน้าที่ดังกล่าว

     การทำงานกับคนนั้น เป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยรายละเอียด และปัญหา อีกทั้งในมุมของ HR ก็แบ่งย่อยออกเป็นหลายส่วน บางครั้งการจ้าง HR ประจำจึงอาจไม่เพียงพอหรือไม่ครอบคลุมประเภทความรับผิดชอบทั้งหมด หลายองค์กรจึงนิยมหันไปใช้บริการ HR Outsource กันมากขึ้น

     HR Outsource คือ การจ้างบริการด้าน HR จากบริษัทภายนอกให้เข้ามาบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลในขอบเขตที่ตกลงกัน เช่น รับผิดชอบเฉพาะกระบวนการสรรหาพนักงาน การทำสัญญาจ้าง การปฐมนิเทศ ตลอดการจ่ายเงินเดือนพนักงาน หรืออาจจะทำแค่เพียงบริการเฉพาะจัดทำข้อมูลเงินเดือน เป็นต้น

     องค์กรส่วนใหญ่จะจ้าง Outsource ในรูปแบบรับเหมาตามหน้าที่บางอย่างที่ผู้ว่าจ้างต้องการ เนื่องจากมองว่าเป็นวิธีที่ประหยัดทรัพยากรทั้งเวลาและเงิน แถมยังได้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์โดยตรงมาทำหน้าที่แทน องค์กรก็จะมีเวลาไปโฟกัสที่การทำธุรกิจมากขึ้น


Manpower outsource ช่วยลดงานให้กับ HR ได้อย่างไร?

    Manpower outsource หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า การจ้างพนักงานชั่วคราว เป็นการว่าจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาทำงานให้กับองค์กรหรือธุรกิจ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการทำสัญญาจ้างเป็นระยะเวลาสั้น ๆ รายเดือน รายปี หรือตามที่สองฝ่ายตกลงกัน เพื่อช่วยองค์กรประหยัดเวลา, ทรัพยากร และค่าใช้จ่าย เช่น HR จะต้องใช้เวลาในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่เป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน การใช้บริการ Manpower outsource จะช่วยให้ HR สามารถหาพนักงานที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างงานที่สามารถจ้าง Manpower outsource ได้ เช่น

•  งานภาคอุตสาหกรรม เช่น พนักงานฝ่ายผลิต, พนักงานคลังสินค้า

•  งานขาย เช่น พนักงานPC, พนักงาน BA, Promotion lady, พนักงานช่วยเชียร์สินค้า, หรืองานอีเว้นท์ต่างๆ

•  งานสำนักงาน เช่น พนักงานธุรการ, พนักงานบันทึกข้อมูล, เจ้าหน้าที่บัญชี, พนักงานรับโทรศัพท์ หรือตำแหน่งงานที่เป็นกำหนดระยะเวลาที่สิ้นสุดได้


ทำไมจึงควรมี  Manpower outsource มาช่วย?

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

     การจ้างพนักงานประจำ องค์กรต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่ นอกจากนี้ องค์กรยังต้องใช้เวลาในการอบรมพนักงานใหม่ให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานอีกด้วย การใช้บริการ Manpower outsource จะช่วยให้องค์กรสามารถประหยัดเวลาและทรัพยากรเหล่านี้ได้ เนื่องจากบริษัทภายนอกมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และทักษะในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

2. ช่วยองค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรบุคคล

     ในการจ้างพนักงานประจำ องค์กรต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายมากมาย เช่น  ค่าสวัสดิการ ค่าประกันสังคม เป็นต้น การใช้บริการ Manpower outsource จะช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ เนื่องจากบริษัท Outsource จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

3. ลดความเสี่ยงในการจ้างพนักงาน

    การจ้างพนักงานใหม่นั้น องค์กรอาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆ เช่น ความเสี่ยงที่พนักงานจะลาออกก่อนกำหนด ความเสี่ยงที่พนักงานจะไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด ความเสี่ยงที่พนักงานจะมีปัญหาในการทำงาน เป็นต้น การใช้บริการ Manpower outsource จะช่วยให้องค์กรสามารถลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้ เนื่องจากบริษัทภายนอกมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงเหล่านี้

 
Manpower outsource เหมาะกับองค์กรไหนบ้าง?

1. องค์กรขนาดใหญ่ ที่มีความต้องการพนักงานจำนวนมาก

    องค์กรขนาดใหญ่ที่มีความต้องการพนักงานจำนวนมากนั้น จำเป็นต้องมีทีมงาน HR จำนวนมากเพื่อดูแลงานด้าน HR ทั้งหมด การใช้บริการ Manpower outsource จะช่วยให้องค์กรสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งทีมงาน HR จำนวนมากได้

2. องค์กรที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

     องค์กรที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหรือความต้องการของลูกค้านั้น จำเป็นต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว การใช้บริการ Manpower outsource จะช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว

3. องค์กรที่ต้องการพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

     องค์กรที่ต้องการพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาจเป็นเรื่องยากที่จะหาพนักงานที่มีความเหมาะสมภายในเวลาที่กำหนด การใช้บริการ Manpower outsource จะช่วยให้องค์กรสามารถหาพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบริษัทภายนอกมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และทักษะในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีความเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร และมีฐานข้อมูลพนักงานมากมาย


แนวทางในการเลือกบริษัท Manpower outsource

    ในการเลือกบริษัท Manpower outsource องค์กรควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- ประสบการณ์และผลงานของบริษัท : ควรเลือกบริษัทที่มีประสบการณ์และผลงานที่ดีในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

- ความน่าเชื่อถือของบริษัท : ควรเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า

- ความเชี่ยวชาญของบริษัทในอุตสาหกรรมหรือสาขาธุรกิจที่องค์กรต้องการ : ควรเลือกบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหรือสาขาธุรกิจที่องค์กรต้องการ

- ถูกต้องตามกฏหมายและมีมาตรฐานรับรอง : ควรเลือกบริษัทที่มีความรับผิดชอบปฏิบัติตามกฏหมายอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นกฏหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร หรือ PDPA  และควรมี ISO รองรับมาตรฐานการบริการแบบมีคุณภาพ

 
สรุป

     Manpower outsource เป็นบริการที่มีประโยชน์สำหรับองค์กรในการช่วยลดภาระ HR และช่วยให้องค์กรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

     Thitaram คือผู้นำในธุรกิจผู้ให้บริการ HR Solution ในประเทศไทยมากว่า 30 ปี ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริการ ISO9001:2015 ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านกำลังคน ด้วยบริการ #outsourcing อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy