ประโยชน์ของ Payroll Outsourcing Services ความคุ้มค่าที่องค์กรควรจ่าย

2276 Views  | 


ประโยชน์ของ Payroll Outsourcing Services ความคุ้มค่าที่องค์กรควรจ่าย

ประโยชน์ของ Payroll Outsourcing Services ความคุ้มค่าที่องค์กรควรจ่าย

     งานจัดทำเงินเดือน ถือเป็นอีกงานหนึ่งในความรับผิดชอบของส่วนงาน HR ที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรซับซ้อน เพียงแค่ตรวจสอบวัน เวลาการทำงาน และ คำนวณตามเงื่อนไข แต่แท้ที่จริงแล้ว งานดังกล่าวนั้น เต็มไปด้วยความยุ่งยาก ความกดดันด้านความถูกต้อง เรื่องของกฎหมายแรงงาน สวัสดิการวันหยุด วันลา และการดำเนินการด้านภาษี ล้วนเกี่ยวข้องแทบทั้งสิ้น และทั้งหมดต้องทำให้เสร็จในระยะเวลาที่จำกัด

     โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากองค์กรใด ใช้ระบบการจ่ายเงินเดือนที่ล้าสมัยหรือต้องลงมือทำเอง ทำให้พนักงานจำเป็นต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานดังกล่าวและยังมีงานอื่นปะปนอีกมากมาย ก็อาจนำมาซึ่งความผิดพลาดที่จะส่งผลเสียในแง่ลบให้กับองค์กรได้

     ปัจจุบัน จึงมีบริษัทผู้ให้บริการจัดทำเงินเดือนโดยเฉพาะ หรือ Payroll Outsourcing Services ซึ่งเป็นผู้ที่มีความชำนาญด้านระบบเงินเดือนระดับมืออาชีพ เข้ามาดูแลรับผิดชอบงานในส่วนนี้ อาจจะช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ที่องค์กรเคยเจอ เนื่องจากบริษัทเหล่านี้ มักจะมีระบบเงินเดือนที่มีประสิทธิภาพมากกว่า รวมทั้งประโยชน์ด้านอื่นๆด้วย เช่น

 1. ช่วยลดต้นทุนได้
       
  ข้อผูกพันระยะยาวในการจ้างพนักงานประจำ ที่เต็มไปด้วยค่าใช้จ่ายต่อคนนั้น มีมากมายหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ การขึ้นเงินเดือนในแต่ละปี รวมไปจนถึงค่าอุปกรณ์สำนักงานและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ในส่วนของฝ่ายเงินเดือน ซึ่งแน่นอนว่าการทำเงินเดือนของพนักงานทั้งองค์กร ไม่สามารถใช้พนักงานจัดทำเงินเดือนแค่คนเดียวเป็นแน่ จำเป็นต้องมีทีมเพื่อให้ไม่เกิดความผิดพลาด แต่หากเลือกใช้บริการจาก Payroll Outsourcing ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการนั้น สามารถกำหนดได้ตามขนาดขององค์กร โดยเป็นไปตามสัญญาการให้บริการ ไม่มีข้อผูกมัดอื่นใดเพิ่มเติม (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัท ซึ่งสามารถเลือกให้ตรงกับความต้องการได้)


 2. ลดความเสี่ยงในการเกิดความผิดพลาด
       การจ้าง Outsourcing มาทำงาน จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดไปได้มาก นั่นเพราะทีม Outsourcing มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความเป็นมืออาชีพ ประกอบกับมีการตรวจสอบที่เป็นระบบ มีเทคโนโลยีเฉพาะทาง เข้ามาช่วยจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เป็นกลาง สามารถให้องค์กรไว้วางใจได้ว่า Payroll Outsourcing Services จะมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาการทำเงินเดือนผิดพลาดให้กับองค์กรได้

 3. อำนวยความสะดวกเรื่องภาษีและประกันสังคมให้พนักงานได้ครบถ้วน
       Payroll Outsourcing Services นั้น นอกจากดูแลเรื่องระบบเงินเดือนแล้ว ยังครอบคลุมไปถึงการอำนวยความสะดวกเรื่องภาษีเงินได้ส่วนบุคคลและประกันสังคม ที่พนักงานควรจะได้ ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณภาษี การจัดส่งเงินประกันสังคม ให้ข้อมูลด้านภาษีและประกันสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน ด้วยทีมให้คำปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ซึ่งบริการส่วนนี้หากพนักงานประจำที่ทำเงินเดือนไม่หมั่นศึกษาหาข้อมูล อาจให้ข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนและถูกต้องเท่ากับ Payroll Outsourcing Services

 4. ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลที่ทันสมัยในการให้บริการ
       บริการของ Payroll Outsourcing Services นั้น จะมีการใช้เทคโนโลยีผ่านโปรแกรมที่ให้บริการโดยตรง หรือแอปพลิเคชั่น ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีการปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้อัพเดทอยู่เสมอ เช่น ข้อมูลทางภาษี ที่แต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป, เรื่องของกฎหมายแรงงาน หรือ สิทธิหน้าที่ในด้านต่างๆ ความทันสมัยของโปรแกรม และ ข้อมูลพร้อมปรับปรุงพัฒนาตลอดเวลาจึงถือเป็นข้อได้เปรียบในการใช้ บริการPayroll Outsourcing Services ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว และ แม่นยำมากกว่าการพยายามทำเองภายในบริษัทฯ

     นี่เป็นเพียงแค่ 4 ข้อหลัก ๆ ที่เห็นได้ชัดเจนว่าประโยชน์ของการใช้บริการ Payroll Outsourcing Services นั้นมีความคุ้มค่าอย่างยิ่ง ทั้งด้านการลดความผิดพลาด ลดต้นทุน และความสะดวกสบายที่จะได้บริการที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากกว่า ก็ถือเป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่คุ้มค่า ที่องค์กรจะได้มีผู้ช่วยทำระบบเงินเดือนมืออาชีพ ที่เข้ามาเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่าย เพื่อพนักงานมีความสุขที่ได้รับเงินเดือนถูกต้องและตรงเวลาทุกเดือน

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy